Ceremonii militare și religioase în memoria militarilor decedați în tragedia aviatică de la Tuzla (Military, religious ceremonies for the victims of the Tuzla air accident)

Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la Statul Major al Forþelor Terestre (Military and religious ceremony at the Land Forces Staff)

Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Statul Major al Forțelor Terestre (Military and religious ceremony at the Land Forces Staff)