Ceremonii militare și religioase în memoria militarilor decedați în tragedia aviatică de la Tuzla (Military, religious ceremonies for the victims of the Tuzla air accident)

Aspect din timpul serviciului religios desfãºurat la Brigada 282 Mecanizatã din Focºani (Religious service at the 282nd Mechanized Brigade in Focºani) - foto Alina Raicu

Aspect din timpul serviciului religios desfășurat la Brigada 282 Mecanizată din Focșani (Religious service at the 282nd Mechanized Brigade in Focșani) - foto Alina Raicu