Ceremonii militare și religioase în memoria militarilor decedați în tragedia aviatică de la Tuzla (Military, religious ceremonies for the victims of the Tuzla air accident)

Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu Ciobanu

Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu Ciobanu