Ceremonii militare și religioase în memoria militarilor decedați în tragedia aviatică de la Tuzla (Military, religious ceremonies for the victims of the Tuzla air accident)

Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie, Buzãu (Military and religious ceremony at the 2nd Infantry Division Command, Buzãu)

Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie, Buzău (Military and religious ceremony at the 2nd Infantry Division Command, Buzău)