Moment de reculegere în memoria celor 12 militari decedaþi (A moment’s silence in memory of the 12 victims of the air accident ) - foto Vali CiobârcãAspect din timpul ceremoniei desfãºurate la sediul MApN (Ceremony at the defence ministry ) - foto Vali CiobârcãAspect din timpul slujbei religioase desfãºurate la sediul MApN (Religious service at the defence ministry) - foto Vali Ciobârcã
Moment de reculegere în memoria celor 12 militari decedați (A moment’s silence in memory of the 12 victims of the air accident ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1023 ori.
Aspect din timpul ceremoniei desfășurate la sediul MApN (Ceremony at the defence ministry ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 996 ori.
Aspect din timpul slujbei religioase desfășurate la sediul MApN (Religious service at the defence ministry) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 842 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu CiobanuAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu CiobanuAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu Ciobanu
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu Ciobanu
Vizualizat: 738 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu Ciobanu
Vizualizat: 703 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Afganistan (Military and religious ceremony in Afghanistan) - foto Ovidiu Ciobanu
Vizualizat: 626 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene (Military and religious ceremony at the Air Force School ) - foto SMFAAspect din timpul serviciului religios desfãºurat la Brigada 282 Mecanizatã din Focºani (Religious service at the 282nd Mechanized Brigade in Focºani) - foto Alina RaicuAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Portul militar Constanþa (Military and religious ceremony in the military port of Constanþa) - foto SMFN
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene (Military and religious ceremony at the Air Force School ) - foto SMFA
Vizualizat: 711 ori.
Aspect din timpul serviciului religios desfășurat la Brigada 282 Mecanizată din Focșani (Religious service at the 282nd Mechanized Brigade in Focșani) - foto Alina Raicu
Vizualizat: 681 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Portul militar Constanța (Military and religious ceremony in the military port of Constanța) - foto SMFN
Vizualizat: 522 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Portul militar Constanþa (Military and religious ceremony in the military port of Constanþa) - foto SMFNAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã în Portul militar Constanþa (Military and religious ceremony in the military port of Constanþa) - foto SMFNAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la  Batalionul 265 Poliþie Militarã (Military and religious ceremony at the 265th Military Police Battalion)
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Portul militar Constanța (Military and religious ceremony in the military port of Constanța) - foto SMFN
Vizualizat: 435 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată în Portul militar Constanța (Military and religious ceremony in the military port of Constanța) - foto SMFN
Vizualizat: 443 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Batalionul 265 Poliție Militară (Military and religious ceremony at the 265th Military Police Battalion)
Vizualizat: 582 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la Batalionul 335 Artilerie din Botoºani-Foto Costel Nicorici (Military and religious ceremony at the 335th Artillery Battalion in Botoºani)Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºuratã la Batalionul 634 Infanterie din Piatra Neamþ - foto cpt Vasile Mironescu (Military and religious ceremony at the 634th Infantry Battalion in Piatra Neamþ )Aspect din timpul ceremoniei religioase desfãºuratã la Batalionul 634 Infanterie din Piatra Neamþ (Military and religious ceremony at the 634th Infantry Battalion in Piatra Neamþ ) - foto cpt Vasile Mironescu
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Batalionul 335 Artilerie din Botoșani-Foto Costel Nicorici (Military and religious ceremony at the 335th Artillery Battalion in Botoșani)
Vizualizat: 522 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurată la Batalionul 634 Infanterie din Piatra Neamț - foto cpt Vasile Mironescu (Military and religious ceremony at the 634th Infantry Battalion in Piatra Neamț )
Vizualizat: 508 ori.
Aspect din timpul ceremoniei religioase desfășurată la Batalionul 634 Infanterie din Piatra Neamț (Military and religious ceremony at the 634th Infantry Battalion in Piatra Neamț ) - foto cpt Vasile Mironescu
Vizualizat: 382 ori.