Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la Statul Major al Forþelor Terestre (Military and religious ceremony at the Land Forces Staff)Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie, Buzãu (Military and religious ceremony at the 2nd Infantry Division Command, Buzãu)Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie, Buzãu (Military and religious ceremony at the 2nd Infantry Division Command, Buzãu)
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Statul Major al Forțelor Terestre (Military and religious ceremony at the Land Forces Staff)
Vizualizat: 480 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie, Buzău (Military and religious ceremony at the 2nd Infantry Division Command, Buzău)
Vizualizat: 336 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie, Buzău (Military and religious ceremony at the 2nd Infantry Division Command, Buzău)
Vizualizat: 347 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene - foto SMFAAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºuratã la ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene - foto SMFA
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene - foto SMFA
Vizualizat: 242 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurată la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene - foto SMFA
Vizualizat: 255 ori.