Ceremonia organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (The Day of Romanian Aviation and the Day of the Air Force)

Aeronava C 130 Hercules insoþitã de un avion IAR 99 ªoim survoleazã Piaþa Aviatorilor (C 130 Hercules accompanied by an IAR 99 ªoim flying over Aviatorilor Square) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aeronava C 130 Hercules insoțită de un avion IAR 99 Șoim survolează Piața Aviatorilor (C 130 Hercules accompanied by an IAR 99 Șoim flying over Aviatorilor Square) - foto Cătălin Ovreiu