Ceremonia organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (The Day of Romanian Aviation and the Day of the Air Force)

Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardã (Troops of the 30th Guard Regiment marching) - foto Cãtãlin Ovreiu

Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardă (Troops of the 30th Guard Regiment marching) - foto Cătălin Ovreiu