Ceremonia organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (The Day of Romanian Aviation and the Day of the Air Force)

Formaþie de elicoptere IAR 330 Puma Socat trece la verticala Monumentului Aviaþiei (IAR 330 Puma Socat formation flying over Aviatorilor Square ) - foto Cãtãlin Ovreiu

Formație de elicoptere IAR 330 Puma Socat trece la verticala Monumentului Aviației (IAR 330 Puma Socat formation flying over Aviatorilor Square ) - foto Cătălin Ovreiu