Ceremonia organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (The Day of Romanian Aviation and the Day of the Air Force)

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony) - foto Cătălin Ovreiu