Ceremonia organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (The Day of Romanian Aviation and the Day of the Air Force)

Monumentul Eroilor Aerului din Piaþa Aviatorilor (Ceremony organized at the Memorial of Air Heroes in Aviatorilor Square) - foto Cãtãlin Ovreiu

Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (Ceremony organized at the Memorial of Air Heroes in Aviatorilor Square) - foto Cătălin Ovreiu