Ceremonia organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (The Day of Romanian Aviation and the Day of the Air Force)

Formaþie de MiG 21 LanceR survoleazã Piaþa Aviatorilor (MiG 21 LanceR formation flying over Aviatorilor Square ) - foto Cãtãlin Ovreiu

Formație de MiG 21 LanceR survolează Piața Aviatorilor (MiG 21 LanceR formation flying over Aviatorilor Square ) - foto Cătălin Ovreiu