Festivitatea de absolvire a celei de-a 113-a promoții de cursanți ai Facultății de comandă și stat major din Universitatea Națională de Apărare "Carol I"

Ministrul Gabriel Oprea îi felicitã pe ºefii de promoþie ai Universitãþii Naþionale de Apãrare - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Gabriel Oprea îi felicită pe șefii de promoție ai Universității Naționale de Apărare - foto Cătălin Ovreiu