Personalul MApN pãstreazã un moment de reculegere în memoria celor ºapte militari care ºi-au pierdut viaþa în catastrofa aviaticã - foto Vali CiobârcãCãpitanul ªtefan-Claudiu DragneaAspect din timpul serviciului religios creºtin ortodox ºi catolic oficiat la sediul MApN - foto Vali Ciobârcã
Personalul MApN păstrează un moment de reculegere în memoria celor șapte militari care și-au pierdut viața în catastrofa aviatică - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 852 ori.
Căpitanul Ștefan-Claudiu Dragnea
Vizualizat: 776 ori.
Aspect din timpul serviciului religios creștin ortodox și catolic oficiat la sediul MApN - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 587 ori.
Aspect din timpul serviciului liturgic iudaic oficiat la sediul MApN cu ocazia comemorãrii militarilor cãzuþi la datorie în tragedia aviaticã din judeþul Braºov - foto Vali CiobârcãMilitarii de la ªcoala de Aplicatie pentru Forþele Aeriene "Aurel Vlaicu" þin un moment de reculegere - foto Robert BocanMoment de reculegere al militarilor Brigãzii 2 Infanterie "Rovine" - foto Cristian Surugiu
Aspect din timpul serviciului liturgic iudaic oficiat la sediul MApN cu ocazia comemorării militarilor căzuți la datorie în tragedia aviatică din județul Brașov - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 559 ori.
Militarii de la Școala de Aplicatie pentru Forțele Aeriene "Aurel Vlaicu" țin un moment de reculegere - foto Robert Bocan
Vizualizat: 674 ori.
Moment de reculegere al militarilor Brigăzii 2 Infanterie "Rovine" - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 591 ori.
Oficierea serviciului religios la Brigada 2 Infanterie "Rovine" - foto Cristian SurugiuAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºurate în Portul Militar Constanþa - foto ªtefan CiocanAspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºurate în Portul Militar Constanþa - foto ªtefan Ciocan
Oficierea serviciului religios la Brigada 2 Infanterie "Rovine" - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 598 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurate în Portul Militar Constanța - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 581 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurate în Portul Militar Constanța - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 535 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase desfãºurate la Flotila 71 Aerianã de la Câmpia Turzii - foto George MoldovanAspect de la ceremonia militarã ºi religioasã organizatã la SMFT - foto Dragoº AnghelacheAspect de la ceremonia militarã ºi religioasã organizatã la SMFT - foto Dragoº Anghelache
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase desfășurate la Flotila 71 Aeriană de la Câmpia Turzii - foto George Moldovan
Vizualizat: 593 ori.
Aspect de la ceremonia militară și religioasă organizată la SMFT - foto Dragoș Anghelache
Vizualizat: 604 ori.
Aspect de la ceremonia militară și religioasă organizată la SMFT - foto Dragoș Anghelache
Vizualizat: 602 ori.