Ceremonia militară și religioasă de comemorare a căpitanului Ștefan-Claudiu Dragnea

Cuvântul ºefului Statului Major al Forþelor Aeriene, general-maior
Ion-Aurel Stanciu, la ceremonia militarã ºi religioasã de comemorare a cãpitanului ªtefan-Claudiu Dragnea - foto Eugen Mihai

Cuvântul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, general-maior
Ion-Aurel Stanciu, la ceremonia militară și religioasă de comemorare a căpitanului Ștefan-Claudiu Dragnea - foto Eugen Mihai