Aspect din timpul ceremoniei transferului de autoritate între Batalionul 33 Manevrã POSADA ºi Batalionul 812 Manevrã ªOIMII CARPAÞILOR (Aspect from the ceremony for the transfer of authority from the 33rd Maneuver Battalion POSADA to the 812th Maneuver Battalion CARPATHIANS HAWKS ) - foto Adrian BotaAspect din timpul ceremoniei transferului de autoritate între cele douã unitãþi militare româneºti (Aspect from the ceremony for the transfer of authority between the two Romanian military units ) - foto Adrian Bota
Aspect din timpul ceremoniei transferului de autoritate între Batalionul 33 Manevră POSADA și Batalionul 812 Manevră ȘOIMII CARPAȚILOR (Aspect from the ceremony for the transfer of authority from the 33rd Maneuver Battalion POSADA to the 812th Maneuver Battalion CARPATHIANS HAWKS ) - foto Adrian Bota
Vizualizat: 1887 ori.
Aspect din timpul ceremoniei transferului de autoritate între cele două unități militare românești (Aspect from the ceremony for the transfer of authority between the two Romanian military units ) - foto Adrian Bota
Vizualizat: 1807 ori.