Ziua Marinei Române (Celebration of the Romanian Navy Day)

Ziua Porþilor Deschise la Muzeul Marinei Române - 7.08.2010 (The Day of the Open Gates – Romanian Navy Museum - August 7, 2010) - foto ªtefan Ciocan

Ziua Porşilor Deschise la Muzeul Marinei Române - 7.08.2010 (The Day of the Open Gates – Romanian Navy Museum - August 7, 2010) - foto ªtefan Ciocan