Ziua Marinei Române (Celebration of the Romanian Navy Day)

Concert susþinut de muzica reprezentativã a Forþelor Navale în oraºul Constanþa - 11.08.2010 (Navy Staff’s Army Music in concert - Constanþa August 11, 2010) - foto ªtefan Ciocan

Concert susținut de muzica reprezentativă a Forțelor Navale în orașul Constanța - 11.08.2010 (Navy Staff’s Army Music in concert - Constanța August 11, 2010) - foto Ștefan Ciocan