Ziua Marinei Române (Celebration of the Romanian Navy Day)

Spectacol susþinut de muzica reprezentativã a Forþelor Navale în staþiunea Mamaia - 9.08.2010 (Navy Staff’s Army Music in concert – Mamaia Resort – August 9, 2010) - foto ªtefan Ciocan

Spectacol susținut de muzica reprezentativă a Forțelor Navale în stațiunea Mamaia - 9.08.2010 (Navy Staff’s Army Music in concert – Mamaia Resort – August 9, 2010) - foto Ștefan Ciocan