Secretarul de stat Viorel Oancea salutã Garda de Onoare (Secretary of State Viorel Oancea greeting the Guard of Honor ) - foto ªtefan CiocanOficialitãþi participante la ceremonialul de schimbare a comenzii BLACKSEAFOR (Officials participating in the ceremony) - foto ªtefan CiocanMarinari români ºi bulgari participanþi la ceremonial (Romanian and Bulgarian sailors participating in the ceremony) - foto ªtefan Ciocan
Secretarul de stat Viorel Oancea salută Garda de Onoare (Secretary of State Viorel Oancea greeting the Guard of Honor ) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 617 ori.
Oficialități participante la ceremonialul de schimbare a comenzii BLACKSEAFOR (Officials participating in the ceremony) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 651 ori.
Marinari români și bulgari participanți la ceremonial (Romanian and Bulgarian sailors participating in the ceremony) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 656 ori.
Predarea comenzii BLACKSEAFOR (Handing-over of the BLACKSEAFOR command) - foto ªtefan CiocanComandorul Constantin Ciorobea, noul comandant al Grupãrii BLACKSEAFOR, semneazã în Cartea de Onoare (Captain Constantin Ciorobea, the new commander of Black Sea Naval Cooperation Task Group BLACKSEAFOR, subscribes in the Visiting Book) - foto ªtefan Ciocan
Predarea comenzii BLACKSEAFOR (Handing-over of the BLACKSEAFOR command) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 622 ori.
Comandorul Constantin Ciorobea, noul comandant al Grupării BLACKSEAFOR, semnează în Cartea de Onoare (Captain Constantin Ciorobea, the new commander of Black Sea Naval Cooperation Task Group BLACKSEAFOR, subscribes in the Visiting Book) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 625 ori.