Cermonialul transferului de autoritate între echipele OMLT din Afganistan (Transfer of authority between the OMLT Teams in Afghanistan )

Aspect din timpul ceremonialului transferului de autoritate (Aspect from the transfer of authority ceremony) - foto Florin Apãfãian

Aspect din timpul ceremonialului transferului de autoritate (Aspect from the transfer of authority ceremony) - foto Florin Apăfăian