Ceremonia militară prilejuită de plecarea Detașamentului RO FND XXI în teatrul de operații KOSOVO (Military Ceremony for RO FND XXI Detachment Deployment to KOSOVO)

Secretarul de stat Viorel Oancea prezintã mesajul ministrului Gabriel Oprea - foto Constantin Duma 
(State Secretary Viorel Oancea delivering the message of defence minister Gabriel Oprea)

Secretarul de stat Viorel Oancea prezintă mesajul ministrului Gabriel Oprea - foto Constantin Duma
(State Secretary Viorel Oancea delivering the message of defence minister Gabriel Oprea)