Ceremonia militară prilejuită de plecarea Detașamentului RO FND XXI în teatrul de operații KOSOVO (Military Ceremony for RO FND XXI Detachment Deployment to KOSOVO)

Maiorul Liviu Stoica, comandantul Detaºamentului RO FND XXI - foto Constantin Duma 
(Maj. Liviu Stoica, commander of RO FND XXI Detachment )

Maiorul Liviu Stoica, comandantul Detașamentului RO FND XXI - foto Constantin Duma
(Maj. Liviu Stoica, commander of RO FND XXI Detachment )