Ministrul Gabriel Oprea salutã Drapelul de luptã al Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale trece în revistã formaþia Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale înmâneazã Diploma de merit comandantului Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Gabriel Oprea salută Drapelul de luptă al Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2446 ori.
Ministrul apărării naționale trece în revistă formația Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2959 ori.
Ministrul apărării naționale înmânează Diploma de merit comandantului Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2710 ori.
Aspect din timpul prezentãrii noilor þinute ale soldaþilor ºi gradaþilor voluntari - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul prezentãrii noilor þinute ale soldaþilor ºi gradaþilor voluntari - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul prezentãrii noilor þinute ale soldaþilor ºi gradaþilor voluntari - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul prezentării noilor ținute ale soldaților și gradaților voluntari - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 4087 ori.
Aspect din timpul prezentării noilor ținute ale soldaților și gradaților voluntari - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3775 ori.
Aspect din timpul prezentării noilor ținute ale soldaților și gradaților voluntari - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3473 ori.
Exerciþiu de tip "Drill Team" prezentat de militarii Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin Ovreiu
Exercițiu de tip "Drill Team" prezentat de militarii Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3100 ori.