Ministrul Gabriel Oprea salutã Drapelul de luptã al Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale trece în revistã formaþia Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale înmâneazã Diploma de merit comandantului Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Gabriel Oprea salută Drapelul de luptă al Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2418 ori.
Ministrul apărării naționale trece în revistă formația Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2926 ori.
Ministrul apărării naționale înmânează Diploma de merit comandantului Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2677 ori.
Aspect din timpul prezentãrii noilor þinute ale soldaþilor ºi gradaþilor voluntari - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul prezentãrii noilor þinute ale soldaþilor ºi gradaþilor voluntari - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul prezentãrii noilor þinute ale soldaþilor ºi gradaþilor voluntari - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul prezentării noilor ținute ale soldaților și gradaților voluntari - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3982 ori.
Aspect din timpul prezentării noilor ținute ale soldaților și gradaților voluntari - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3706 ori.
Aspect din timpul prezentării noilor ținute ale soldaților și gradaților voluntari - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3443 ori.
Exerciþiu de tip "Drill Team" prezentat de militarii Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin Ovreiu
Exercițiu de tip "Drill Team" prezentat de militarii Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3074 ori.