Prezentarea ținutelor de oraș pentru soldații și gradații voluntari din Armata României

Ministrul apãrãrii naþionale înmâneazã Diploma de merit comandantului Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale înmânează Diploma de merit comandantului Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu