Prezentarea ținutelor de oraș pentru soldații și gradații voluntari din Armata României

Ministrul apãrãrii naþionale trece în revistã formaþia Regimentului 30 Gardã - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale trece în revistă formația Regimentului 30 Gardă - foto Cătălin Ovreiu