Prezentarea ținutelor de oraș pentru soldații și gradații voluntari din Armata României

Aspect din timpul prezentãrii noilor þinute ale soldaþilor ºi gradaþilor voluntari - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul prezentării noilor ținute ale soldaților și gradaților voluntari - foto Cătălin Ovreiu