Ministrul Gabriel Oprea primeºte onorul militarilor Batalionului 52 Geniu "Tisa" - foto Rãducu Radiº
Comandantul Brigãzii de Informaþii Militare primeºte drapelul de luptã de la ministrul apãrãrii naþionale - foto Eugen Mihai 
(Commander of the Defence Intelligence Brigade receives the Unit Flag from the defence minister)Exerciþiu demonstrativ al militarilor din Detaºamentul Special de Protecþie ºi Intervenþie, din subordinea DGIA- foto Eugen Mihai
(Demonstration exercise of the troops of the Special Detachment for Protection and Intervention within the Defence Intelligence General Directorate)
Ministrul Gabriel Oprea primește onorul militarilor Batalionului 52 Geniu "Tisa" - foto Răducu Radiș
Vizualizat: 2217 ori.
Comandantul Brigăzii de Informații Militare primește drapelul de luptă de la ministrul apărării naționale - foto Eugen Mihai
(Commander of the Defence Intelligence Brigade receives the Unit Flag from the defence minister)
Vizualizat: 2349 ori.
Exercițiu demonstrativ al militarilor din Detașamentul Special de Protecție și Intervenție, din subordinea DGIA- foto Eugen Mihai
(Demonstration exercise of the troops of the Special Detachment for Protection and Intervention within the Defence Intelligence General Directorate)
Vizualizat: 2253 ori.
Exerciþiu demonstrativ al militarilor din Detaºamentul Special de Protecþie ºi Intervenþie, din subordinea DGIA- foto Eugen Mihai
(The troops of the Special Detachment for Protection and Intervention within the Defence Intelligence General Directorate conducting a demonstration exercise)Defilarea cu tehnica din dotare a militarilor Brigãzii de Informaþii Militare - foto Eugen Mihai
(Defence Intelligence Brigade marching with equipment)Oficialitãþi militare ºi civile prezente la eveniment - foto Eugen Mihai
(Military and civilian officials attending the event)
Exercițiu demonstrativ al militarilor din Detașamentul Special de Protecție și Intervenție, din subordinea DGIA- foto Eugen Mihai
(The troops of the Special Detachment for Protection and Intervention within the Defence Intelligence General Directorate conducting a demonstration exercise)
Vizualizat: 2095 ori.
Defilarea cu tehnica din dotare a militarilor Brigăzii de Informații Militare - foto Eugen Mihai
(Defence Intelligence Brigade marching with equipment)
Vizualizat: 2385 ori.
Oficialități militare și civile prezente la eveniment - foto Eugen Mihai
(Military and civilian officials attending the event)
Vizualizat: 2418 ori.