Inaugurarea Serviciului Medical Militar de Urgență al Ministerului Apărării Naționale (Inauguration of the Emergency Military Medical Service)

Paramedicii ºi personalul specializat din cadrul Serviciului Medical Militar de Urgenþã transportã pacientul - foto Eugen Mihai
(Paramedics and specialized personnel of the Emergency Military Medical Service transporting the patient)

Paramedicii și personalul specializat din cadrul Serviciului Medical Militar de Urgență transportă pacientul - foto Eugen Mihai
(Paramedics and specialized personnel of the Emergency Military Medical Service transporting the patient)