Eroii Marius Florin Sfecheș și Cristian Petru Filip, căzuți la datorie în Afganistan

Sublocotenent (p.m.) Sfecheº Marius Florin

Sublocotenent (p.m.) Sfecheș Marius Florin