Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto Vali Ciobârcã (Commemoration of the two dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip)Aspect din timpul serviciului religios desfãºurat în memoria eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto Vali Ciobârcã (Religious service in memory of dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto Petricã Mihalache (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)
Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto Vali Ciobârcă (Commemoration of the two dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip)
Vizualizat: 926 ori.
Aspect din timpul serviciului religios desfășurat în memoria eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto Vali Ciobârcă (Religious service in memory of dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)
Vizualizat: 737 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto Petrică Mihalache (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)
Vizualizat: 699 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto Petricã Mihalache (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto Vali Ciobârcã (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)Aspect de la ceremonia de comemorare desfãºuratã în Afganistan - foto Radu Mureºan
Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto Petrică Mihalache (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)
Vizualizat: 634 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare, la sediul MApN, a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto Vali Ciobârcă (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip, at defence ministry location)
Vizualizat: 720 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare desfășurată în Afganistan - foto Radu Mureșan
Vizualizat: 525 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare, la Brigada 2 Infanterie "Rovine" Craiova, a eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto MApN (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip, at the 2nd "Rovine" Infantry Brigade in Craiova)Aspect de la ceremonia de comemorare, la Divizia 2 Infanterie Buzãu, a eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto Iulian Cadulencu (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip, at the 2nd Infantry Division Buzãu)Aspect de la ceremonia de comemorare, la Statul Major al Forþelor Terestre, a eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto SMFT (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheº and Cristian-Petru Filip, at the Land Forces Staff)
Aspect de la ceremonia de comemorare, la Brigada 2 Infanterie "Rovine" Craiova, a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto MApN (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip, at the 2nd "Rovine" Infantry Brigade in Craiova)
Vizualizat: 584 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare, la Divizia 2 Infanterie Buzău, a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto Iulian Cadulencu (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip, at the 2nd Infantry Division Buzău)
Vizualizat: 563 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare, la Statul Major al Forțelor Terestre, a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto SMFT (Commemoration of dead heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip, at the Land Forces Staff)
Vizualizat: 550 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare a eroilor cãzuþi la datorie în Afganistan, organizatã la Braºov - foto MApN Aspect de la ceremonia de comemorare la sediul Brigãzii 18 Infanterie Timisoara a eroilor cãzuþi în Afganistan - foto MApNAspect din timpul ceremonialului dedicat eroilor organizat la Batalionul 30 Vânãtori de Munte - foto MApN
Aspect de la ceremonia de comemorare a eroilor căzuți la datorie în Afganistan, organizată la Brașov - foto MApN
Vizualizat: 446 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare la sediul Brigăzii 18 Infanterie Timisoara a eroilor căzuți în Afganistan - foto MApN
Vizualizat: 462 ori.
Aspect din timpul ceremonialului dedicat eroilor organizat la Batalionul 30 Vânători de Munte - foto MApN
Vizualizat: 434 ori.
Ceremonialul dedicat eroilor organizat la Batalionul 2 Vânãtori de munte de la Braºov - foto MApNCeremonialul dedicat eroilor cãzuþi în Afganistan organizat la Focºani - foto MApNAspect de la ceremonialul dedicat eroilor cãzuþi la datorie în Afganistan organizat la sediul Academiei Navele "Mircea cel Bãtrân" - foto SMFN
Ceremonialul dedicat eroilor organizat la Batalionul 2 Vânători de munte de la Brașov - foto MApN
Vizualizat: 485 ori.
Ceremonialul dedicat eroilor căzuți în Afganistan organizat la Focșani - foto MApN
Vizualizat: 487 ori.
Aspect de la ceremonialul dedicat eroilor căzuți la datorie în Afganistan organizat la sediul Academiei Navele "Mircea cel Bătrân" - foto SMFN
Vizualizat: 461 ori.