Ceremonia de repatriere a eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip (Dead Heroes Marius Florin Sfecheș and Cristian-Petru Filip Brought Back Home)

Ceremonie militarã ºi religioasã desfãºuratã pe aeroportul din Kandahar în memoria eroilor Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip - foto MApN (Military and religious ceremony on Kandahar airport, in memory of dead heroes Marius Florin Sfecheº ºi Cristian-Petru Filip)

Ceremonie militară și religioasă desfășurată pe aeroportul din Kandahar în memoria eroilor Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip - foto MApN (Military and religious ceremony on Kandahar airport, in memory of dead heroes Marius Florin Sfecheș și Cristian-Petru Filip)