Vizita de lucru a ministrului apărării naționale Gabriel Oprea la Batalionul 52 Geniu "Tisa" din Satu Mare (Defence Minister Visits the 52nd "Tisa" Engineer Battalion in Satu Mare)

Aspect de la întâlnirea ministrului Gabriel Oprea cu comandanþii unitãþilor militare din judeþele Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº, Satu Mare ºi Sãlaj - foto Alin Baba
(Meeting of Defence Minister Gabriel Oprea with commanders of military units in Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº, Satu Mare and Sãlaj counties)

Aspect de la întâlnirea ministrului Gabriel Oprea cu comandanții unităților militare din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj - foto Alin Baba
(Meeting of Defence Minister Gabriel Oprea with commanders of military units in Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare and Sălaj counties)