Căsătoria a doi militari români în Afganistan (Romanian Wedding Ceremony in Afghanistan)

Soþii Ilie dupã oficierea ceremoniei - foto Radu Mureºan
(The Ilie couple after the wedding ceremony)

Soții Ilie după oficierea ceremoniei - foto Radu Mureșan
(The Ilie couple after the wedding ceremony)