Căsătoria a doi militari români în Afganistan (Romanian Wedding Ceremony in Afghanistan)

Sublocotenentul Diana Elena Macovei semneazã în registrul de stare civilã - foto Radu Mureºan
(2nd Lieutenant Diana Elena Macovei signing in the Civil Status Register)

Sublocotenentul Diana Elena Macovei semnează în registrul de stare civilă - foto Radu Mureșan
(2nd Lieutenant Diana Elena Macovei signing in the Civil Status Register)