Căsătoria a doi militari români în Afganistan (Romanian Wedding Ceremony in Afghanistan)

Tortul mirilor va fi împãrþit cu colegii - foto Radu Mureºan
(Wedding cake to be shared with colleagues)

Tortul mirilor va fi împărțit cu colegii - foto Radu Mureșan
(Wedding cake to be shared with colleagues)