Vizita de lucru a ministrului apărării naționale Gabriel Oprea la Brigada 2 Infanterie "Rovine" din Craiova (Defence Minister’s Working Visit to the 2nd "Rovine" Infantry Brigade in Craiova)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea salutã Drapelul de luptã al Brigãzii 2 Infanterie din Craiova - foto Dan Nistor
(Defence Minister Gabriel Oprea saluting the Colours of the 2nd Infantry Brigade in Craiova)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea salută Drapelul de luptă al Brigăzii 2 Infanterie din Craiova - foto Dan Nistor
(Defence Minister Gabriel Oprea saluting the Colours of the 2nd Infantry Brigade in Craiova)