Studenþii Academiei Tehnice Militare la ceremonia de depunere a jurãmântului militar - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Students of the Military Technical Academy taking the military oath) Aspect de la ceremonia de depunere a jurãmântului militar - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Ceremony for taking the military oath) Studenþii în timpul defilãrii - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Academy students marching)
Studenții Academiei Tehnice Militare la ceremonia de depunere a jurământului militar - foto Cătălin Ovreiu
(Students of the Military Technical Academy taking the military oath)
Vizualizat: 1029 ori.
Aspect de la ceremonia de depunere a jurământului militar - foto Cătălin Ovreiu
(Ceremony for taking the military oath)
Vizualizat: 913 ori.
Studenții în timpul defilării - foto Cătălin Ovreiu
(Academy students marching)
Vizualizat: 898 ori.
Rudele ºi prietenii studenþilor participanþi la ceremonie - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Friends and relatives of the students participating in the ceremony) Exerciþiu de tip "Drill-team" executat de studenþii Academiei Tehnice Militare - foto Cãtãlin Ovreiu
(Students of the Military Technical Academy during a drill-team)
Rudele și prietenii studenților participanți la ceremonie - foto Cătălin Ovreiu
(Friends and relatives of the students participating in the ceremony)
Vizualizat: 907 ori.
Exercițiu de tip "Drill-team" executat de studenții Academiei Tehnice Militare - foto Cătălin Ovreiu
(Students of the Military Technical Academy during a drill-team)
Vizualizat: 896 ori.