Boboc - Elevii ªcolii Militare de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor Aeriene "Traian Vuia" depun juramântul militar - foto Robert Bocan
(Boboc – students of the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO taking the military oath) Boboc - Aspect din timpul ceremoniei de la ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor Aeriene "Traian Vuia" - foto Robert Bocan
(Boboc – the ceremony conducted at the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO)Boboc - Rudele ºi prietenii militarilor participanþi la ceremonie - foto Robert Bocan
(Boboc - friends and relatives of the students participating in the ceremony)
Boboc - Elevii Școlii Militare de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" depun juramântul militar - foto Robert Bocan
(Boboc – students of the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO taking the military oath)
Vizualizat: 427 ori.
Boboc - Aspect din timpul ceremoniei de la Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" - foto Robert Bocan
(Boboc – the ceremony conducted at the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO)
Vizualizat: 447 ori.
Boboc - Rudele și prietenii militarilor participanți la ceremonie - foto Robert Bocan
(Boboc - friends and relatives of the students participating in the ceremony)
Vizualizat: 415 ori.
Boboc - Tinerii militari în timpul defilãrii - foto Robert Bocan
(Boboc – cadets marching) Constanþa - Studenþii Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" depun jurãmântul militar - foto Bogan Dinu
(Constanþa – students of the "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy taking the military oath) Constanþa - Aspect din timpul ceremoniei desfãºurate la Academia Navalã "Mircea cel Bãtrân" - foto Bogan Dinu
(Constanþa – ceremony at the "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy)
Boboc - Tinerii militari în timpul defilării - foto Robert Bocan
(Boboc – cadets marching)
Vizualizat: 392 ori.
Constanța - Studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" depun jurământul militar - foto Bogan Dinu
(Constanța – students of the "Mircea cel Bătrân" Navy Academy taking the military oath)
Vizualizat: 451 ori.
Constanța - Aspect din timpul ceremoniei desfășurate la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - foto Bogan Dinu
(Constanța – ceremony at the "Mircea cel Bătrân" Navy Academy)
Vizualizat: 438 ori.
Constanþa - Studenþii Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" în timpul defilãrii - foto Bogan Dinu
(Constanþa – students of the "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy marching) Mangalia - Elevii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Navale "Viceamiral Constantin Bãlescu" în timpul ceremoniei de depunere a jurãmântului militar - foto ªtefan Ciocan
(Mangalia – students of the "Viceamiral Constantin Bãlescu" Navy School taking the military oath) Mangalia - Elevii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Navale "Viceamiral Constantin Bãlescu" depun jurãmântul militar - foto ªtefan Ciocan
(Mangalia – students of the "Viceamiral Constantin Bãlescu" Navy School taking the military oath)
Constanța - Studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" în timpul defilării - foto Bogan Dinu
(Constanța – students of the "Mircea cel Bătrân" Navy Academy marching)
Vizualizat: 419 ori.
Mangalia - Elevii Școlii de Aplicație a Forțelor Navale "Viceamiral Constantin Bălescu" în timpul ceremoniei de depunere a jurământului militar - foto Ștefan Ciocan
(Mangalia – students of the "Viceamiral Constantin Bălescu" Navy School taking the military oath)
Vizualizat: 418 ori.
Mangalia - Elevii Școlii de Aplicație a Forțelor Navale "Viceamiral Constantin Bălescu" depun jurământul militar - foto Ștefan Ciocan
(Mangalia – students of the "Viceamiral Constantin Bălescu" Navy School taking the military oath)
Vizualizat: 426 ori.
Mangalia - Elevii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Navale "Viceamiral Constantin Bãlescu" în timpul defilãrii - foto ªtefan Ciocan
(Mangalia - students of the "Viceamiral Constantin Bãlescu" Navy School marching)Mangalia - Rude ºi prieteni ai militarilor participanþi la ceremonie - foto ªtefan Ciocan
(Mangalia - friends and relatives of the students participating in the ceremony)Constanþa - Aspect din timpul ceremoniei de depunere a jurãmântului militar la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor Navale "Amiral Ion Murgescu" - foto Bogdan Dinu
(Ceremony for the taking of military oath at the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO)
Mangalia - Elevii Școlii de Aplicație a Forțelor Navale "Viceamiral Constantin Bălescu" în timpul defilării - foto Ștefan Ciocan
(Mangalia - students of the "Viceamiral Constantin Bălescu" Navy School marching)
Vizualizat: 430 ori.
Mangalia - Rude și prieteni ai militarilor participanți la ceremonie - foto Ștefan Ciocan
(Mangalia - friends and relatives of the students participating in the ceremony)
Vizualizat: 415 ori.
Constanța - Aspect din timpul ceremoniei de depunere a jurământului militar la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu" - foto Bogdan Dinu
(Ceremony for the taking of military oath at the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO)
Vizualizat: 417 ori.
Constanþa - Elevi ai ªcolii Militare de Maiºtri Militari a Forþelor Navale în timpul defilãrii - foto Bogdan Dinu
(Constanþa – students of the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO marching)Chitila - Soldaþii voluntari de la ªcoala de Aplicaþie pentru Logisticã "General Constantin Zaharia" depun jurãmântul militar - foto Marius Dânciulescu 
(Chitila – recuits of the "General Constantin Zaharia" School of Logistics taking the military oath)Chitila - Oficierea serviciului religios- foto Marius Dânciulescu 
(Chitila – religious service)
Constanța - Elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale în timpul defilării - foto Bogdan Dinu
(Constanța – students of the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO marching)
Vizualizat: 403 ori.
Chitila - Soldații voluntari de la Școala de Aplicație pentru Logistică "General Constantin Zaharia" depun jurământul militar - foto Marius Dânciulescu
(Chitila – recuits of the "General Constantin Zaharia" School of Logistics taking the military oath)
Vizualizat: 495 ori.
Chitila - Oficierea serviciului religios- foto Marius Dânciulescu
(Chitila – religious service)
Vizualizat: 448 ori.