Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Mangalia - Elevii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Navale "Viceamiral Constantin Bãlescu" depun jurãmântul militar - foto ªtefan Ciocan
(Mangalia – students of the "Viceamiral Constantin Bãlescu" Navy School taking the military oath)

Mangalia - Elevii Școlii de Aplicație a Forțelor Navale "Viceamiral Constantin Bălescu" depun jurământul militar - foto Ștefan Ciocan
(Mangalia – students of the "Viceamiral Constantin Bălescu" Navy School taking the military oath)