Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Mangalia - Elevii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Navale "Viceamiral Constantin Bãlescu" în timpul defilãrii - foto ªtefan Ciocan
(Mangalia - students of the "Viceamiral Constantin Bãlescu" Navy School marching)

Mangalia - Elevii Școlii de Aplicație a Forțelor Navale "Viceamiral Constantin Bălescu" în timpul defilării - foto Ștefan Ciocan
(Mangalia - students of the "Viceamiral Constantin Bălescu" Navy School marching)