Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Boboc - Aspect din timpul ceremoniei de la ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor Aeriene "Traian Vuia" - foto Robert Bocan
(Boboc – the ceremony conducted at the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO)

Boboc - Aspect din timpul ceremoniei de la Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" - foto Robert Bocan
(Boboc – the ceremony conducted at the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO)