Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Boboc - Elevii ªcolii Militare de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor Aeriene "Traian Vuia" depun juramântul militar - foto Robert Bocan
(Boboc – students of the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO taking the military oath)

Boboc - Elevii Școlii Militare de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" depun juramântul militar - foto Robert Bocan
(Boboc – students of the Traian Vuia Air Force School for WO and NCO taking the military oath)