Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Constanþa - Studenþii Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" depun jurãmântul militar - foto Bogan Dinu
(Constanþa – students of the "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy taking the military oath)

Constanța - Studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" depun jurământul militar - foto Bogan Dinu
(Constanța – students of the "Mircea cel Bătrân" Navy Academy taking the military oath)