Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Constanþa - Aspect din timpul ceremoniei desfãºurate la Academia Navalã "Mircea cel Bãtrân" - foto Bogan Dinu
(Constanþa – ceremony at the "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy)

Constanța - Aspect din timpul ceremoniei desfășurate la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - foto Bogan Dinu
(Constanța – ceremony at the "Mircea cel Bătrân" Navy Academy)