Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Constanþa - Studenþii Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" în timpul defilãrii - foto Bogan Dinu
(Constanþa – students of the "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy marching)

Constanța - Studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" în timpul defilării - foto Bogan Dinu
(Constanța – students of the "Mircea cel Bătrân" Navy Academy marching)