Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Constanþa - Elevi ai ªcolii Militare de Maiºtri Militari a Forþelor Navale în timpul defilãrii - foto Bogdan Dinu
(Constanþa – students of the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO marching)

Constanța - Elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale în timpul defilării - foto Bogdan Dinu
(Constanța – students of the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO marching)