Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Chitila - Soldaþii voluntari de la ªcoala de Aplicaþie pentru Logisticã "General Constantin Zaharia" depun jurãmântul militar - foto Marius Dânciulescu 
(Chitila – recuits of the "General Constantin Zaharia" School of Logistics taking the military oath)

Chitila - Soldații voluntari de la Școala de Aplicație pentru Logistică "General Constantin Zaharia" depun jurământul militar - foto Marius Dânciulescu
(Chitila – recuits of the "General Constantin Zaharia" School of Logistics taking the military oath)