Ceremoniile militare şi religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Defilarea militarilor din garnizoana Ploieºti - foto Eusebio Constantin
(Troops marching in Ploieºti)

Defilarea militarilor din garnizoana Ploieşti - foto Eusebio Constantin
(Troops marching in Ploieşti)