Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Defilarea Gãrzii de onoare la monumentul eroilor din cimitirul din Sprenghi, Braºov - foto Dan Stãnescu
(Guard of Honor marching at the Heroes’ Cemetery in ªprenghi, Braºov)

Defilarea Gărzii de onoare la monumentul eroilor din cimitirul din Sprenghi, Brașov - foto Dan Stănescu
(Guard of Honor marching at the Heroes’ Cemetery in Șprenghi, Brașov)